Autor Tema: Srbi ! Sve su to Saturnova deca  (Pročitano 2935 puta)

0 Članovi i 1 gost pregledaju ovu temu.

Swiss*

 • Gost
Odg: Srbi ! Sve su to Saturnova deca
« Odgovor #7 poslato: 30. Januar 2012. 17:06:32 »
Posto je ovo naslov o Srbiji pa postavio bih nesto iz proslosti, nesto sto ce navesti citaoca da razmisli zasto nam je ovako kako jeste.
U svakom slucaju ako ovaj tekst ne odgovara ovde, premestite ga pod moj naslov "zanimljivosti mimo Astrologije", neka tamo stoji pa kome se dopadne procitace...od viska znanja glava ne boli ;)


SEOBA SLOVENA

Zavestanje predaka,Sloveni, Srbi i ostali


          
U indijskoj tradiciji postoji izreka: “Iz lažnog jezika nastaje gnev, iz gneva mržnja, a iz mržnje zločin.” Svedoci smo, međutim, činjenice da je lažni jezik pokrenuo proces kreiranja prošlosti i nametanja nove slike sveta u kojoj su mnogi narodi platili svoj danak. Neke civilizacije su iščezle, a nekima je od strane novih tumača nametnut potpuno drugačiji koncept. Takav je slučaj sa pokradenom, razgrabljenom slovenskom civilizacijom, čija marginalizovana svedočanstva ukazuju na sasvim drugačiju ulogu i geografiju od one u kojoj je ucrtana. Što se, pak, Slovena na Balkanu tiče, njima je naturan kompleks došljaka i osvajača, a veštom manipulacijom religija i ideologija – deobe i seobe. Bez obzira što se danas u svetu istorija i nacionalna tradicija sve više zenemaruju radi jedne nove, globalne slike sveta, Slovenima je od izuzetnog značaja razjašnjenje sopstvene istorije i pravog mesta u njoj.Sloveni-narod koji je ostao bez postojbine (ovo me podseca na Saturn)

Upravo temom Velikih seoba među našim istraživačima bavio se Dragoljub Antić u svojoj knjizi “Vinčanska stara Evropa i Srbi”, čineći to egzaktnim metodama matematičkih proračuna, uz konsultaciju vojnih eksperata i enciklopedija. Ovakav pristup uglavnom ne postoji kod izučavanja istorijskih događaja i mnogi istorijski spisi sadrže potpuno nerealne fizičko-tehničke pojedinosti. Upravo je stoga ovaj Antićev istraživački postupak od neprocenjivog značaja, jer baca sasvim novo svetlo na događaje iz dubine vekova, ukazujući na postojanje argumenata za drugačije rezonovanje od danas uobičajenog i u nauci prihvaćenog kao konačno objašnjenje.

Antić nas obaveštava da su prema danas važećim teorijama u istorijskoj nauci, “u velikim seobama” nastajala velika mešanja naroda i stvaranja njihovih amalgama, pri čemu su seobe nebrojenih hordi dolazile iz nekih nedefinisanih stepa i severnih pustara. Istoričari su neke zapise o istorijskim događajima preneli na čitave narode, tretirajući samu pojavu imena kao doseljavanje čitavog naroda, a logički haos koji su time stvorili objasnili su veličanstvenom izmišljotinom – Velikom seobom naroda od 5. do 8. veka. Tokom tzv. Velike seobe naroda su čitavi narodi od više desetina hiljada do nekoliko miliona pripadnika prokrstarili čitavom Evropom uzduž i popreko (neki i više puta poput Vizigota), praveći i rasturajući države, stvarajući nove narode, jezike i kulture, smenjujući se svakih 30-50 godina na bilo kojoj teritoriji. Iz te besmislene jurnjave su se najednom (poput igre sa trčanjem oko stolica i sedanjem na njih kad prestane muzika) svi ti silni narodi zaustavili i ponovo postali zemljoradnici, stočari, podanici svojih država i beskompromisni branioci “rodne grude” (one iste koju su tokom prethodnih nekoliko vekova više puta promenili, da bi se zaustavili na poslednjoj od otetih), a uglavnom su Sloveni dobili status učesnika u igri sa stolicama koji je ostao bez mesta.”Fizika istorijskih procesa


Poslednjih stopedeset godina naša istorijska nauka obaveštava već decu u prvim razredima osnovnih škola da su se Srbi, zajedno sa drugim slovenskim plemenima, doselili na Balkan u relativno kratkom periodu koji se smešta između 6. i 7. veka. Iskaz iz dela “Spis o narodima” vizantijskog cara Konstantina VII Porfirogenita iz 10. veka da se glavna seoba zbila 626. godine naša istoriografija je utkala u slovensku prošlost, modifikujući i prilagođavajući sve druge činjenice koje joj ne idu u prilog. Na sličan način, kao posledica ove teze, minimizirana je i srpska istorija do Nemanjića, dok se istorija posebnih krajeva i njihovih vladara toga doba, tretira kao istorija nekih polu-definisanih zemalja. Istovremeno je organizovan rad hrvatskih istoričara i Vatikana prisvojio velike delove srpske istorije, ističući pravo Hrvata i Šiptara na srpske teritorije.

Istini za volju, brojni su istoričari pokušavali da čitavu teoriju zasnovanu na samo ovom jednom podatku ospore upuštajući se u istorijska razmatranja, manje ili više uspešno, ali je jedino pomenuti Dragoljub Antić učinio to primenjujući inženjersko-fizičku analizu podataka i otvorivši nove istraživačke oblasti pod nazivom – fizika istorijskih procesa. Već na početku svoje knjige, on zainteresovane obaveštava da je “cilj analize utvrđivanje stvarnih fizičko-tehničkih mogućnosti za izvođenje grandioznog poduhvata tzv. doseljavanja Srba na Balkan 626. godine, po scenariju koji bi odgovarao spisu cara Konstantina VII Porfirogenita. Ukoliko je takvog doseljavanja stvarno bilo više je nego očigledno da je ono moralo izazvati drastične etničke i kulturne promene na Balkanu, jer je “doseljeni narod” bio dovoljno veliki i organizovan da opstane više vekova u novoj domovini, uz više nego čudnu činjenicu da nekoliko stotina godina nije formirao značajnije državne forme, pri čemu je uspeo da izbegne sve asimilacione procese unutar moćnog Vizantijskog carstva.”
Obrazlažući ovakvu seobu, Antić dolazi do skupa kvantitativno-fizičkih činjenica, sa kojima se mora računati kod pretpostavki o masovnim vojnim pohodima i seobama stanovništva, što prikazuje i tabelarno kroz fascinantna poglavlja svoje knjige, počev od motiva za seobe i realna ograničenja, realne okvire demografskih ekspanzija, preko uslova neophodnih za pokretanje seobe naroda, samo kretanje u seobi, do nerealnosti seobe naroda preko Dunava. U jednom od brojnih primera koje u knjizi navodi, Antić matematički razmatra izvodljivost seobe velikog plemena iz oblasti “iza Karpata” na jug Balkana, sa prelaskom 1.500km tokom jednog leta i zaključuje da “čitav poduhvat deluje jako nelogično, čak suludo jer je analiza pokazala da nema tehničko-fizičkih uslova da bude uspešno realizovan.“Istorijske istine” na štetu srpske nacionalne istorije

Ovakav primer za analizu odabran je zbog toga što spis Konstantina Porfirogenita govori baš o takvoj seobi Srba 626 godine, čak tvrdeći da veći deo naseljenika nije bio zadovoljan novim staništem, pa je zatražio saglasnost od vizantijskog cara i tek po njenom pribavljanju se iste godine naselio u Dalmaciju i tamo trajno nastanio. Izvodljivost ove dodatne seobe na udaljenost od preko 1000km lišena je svake logičke zasnovanosti, jer bi ona morala da počne u jesen i da se završi do zime (praktično za nekoliko nedelja), bez ikakvih rezervi hrane, čak i ne računajući vreme potrebno da molba stigne do cara i da usledi njegov odgovor.”

Izvodeći svoj istraživački proces, Antić utvrđuje da se ni difuzioni procesi nisu mogli odvijati previše brzo i da nikada nije moglo biti većih kulturnih i lingvističkih diskontinuiteta, u prilog tome navodeći bezbroj toponima za koje se smatra da su zaostali od prethodnog stanovništva, mnogih običaja, muzike, nošnje, nazive za alate i kućne predmete itd... Antić smatra da “ukoliko je (na osnovu drugih pouzdanih i nekontradiktornih izvora) neosporno da je velikog preseljavanja nekog naroda ipak bilo, sigurno je da se on odvijao na neki od navedenih načina difuznog tipa i bez kontinualnih promena strukture stanovništva. Seobe vladarskih kuća i staleža, ratničkih grupa, kao i širenje različitih religijskih, političkih, kulturnih i ekonomskih uticaja su postojali i sa gledišta prikazanih analiza takve seobe se ne osporavaju. Znači, ako je spis Konstantina Porfirogenita ključni dokaz za teoriju o doseljavanju Srba 626. godine, onda su svi izvedeni zaključci sumnjivi. U tom slučaju se mora naći pouzdaniji dokaz za teoriju o doseljavanju ili se ta teorija mora revidirati.

Ako je pomenuti spis cara Konstantina Porfirogenita do nas stvarno stigao u obliku prepisa suštinski vernog originalu i ako on opisuje realni događaj, onda ima smisla samo ako se radi o opisu doseljavanja vladarskog staleža (u pratnji ograničenog broja stanovnika i izvesne vojne formacije), koji su se naselili na prostore u kojima je već postojalo stanovništvo srodno po jeziku i poreklu... Delovi pomenutog spisa ne protivreče takvom scenariju, pa sa te tačke gledišta nema nikakve sumnje u ispravnost ovakvog zaključka. Problem nastaje kada se uzme u obzir dogmatska neprikosnovenost ovog navoda, na osnovu koga su uobličene brojne tzv. “istorijske istine” na štetu srpske nacionalne istorije.

Dragoljub Antić svakako se svojim istraživanjem uvrstio u onu malu grupu izuzetnih i radoznalih ljudi koji su svojim radom doprinosili opštem napretku, a neki od predhodnika Konstantina Porfirogenita za koje naša nauka ne haje, egzaktno su i eksplicitno ukazivali takođe, gde su se sve slovenska plemena prostirala i kao starosedeoci i kružeći u seobama. Ali je slovenska i neslovenska istoriografija, povlačeći stroge granice njihovog prebivanja, pozivajući se na Konstantina Porfirogenita, umesto da rasvetljava nejasna istorijska razdoblja, doprinela da ona budu što mutnija, nudeći nažalost, koncept kreirane prošlosti. 
VENETI         

Prećutana Istorija


I danas Finci i Estonci Rusiju nazivaju Vene. Vene ili Veneti (Eneti, Veneti, Vendi), zapravo je etnonim jednog od najstarijih plemena evropske civilizacije, koje je u prošlosti pripadalo tada i sada, najbrojnijem stablu slovenskog naroda.

Antički autori pominju Venete još od Homerovog vremena, pa će se tako naziv ovog plemena vezivati za ime heroja Trojanskog rata Eneja, potomka carskog roda Dardana, još u Ilijadi. Sedam vekova posle Homera, Vergilije će u svojoj Eneidi, ovom junaku pripisati osnivanje Rima sa ustanovljenjem trojanskih bogova u njemu. Venete pominje i Herodot u svojoj Istoriji i njihov lučki grad Eneju u Makedoniji. Strabon u svome delu Geografija, smatra da su Veneti bili najznamenitije pleme Paflagonije, a gramatik Demetrij Skepijski ih, posle rušenja Iliona smešta na visoravan Ide, u Troadi.


       
Venete su sebe nazivali Slovenima i Antima

Pišući o lokalnim narodima, u Galskim ratovima, Julije Cezar ovako opisuje Venete: “Ovo pleme ima najveći uticaj na celoj morskoj obali, jer Veneti raspolažu većim brojem brodova kojima plove sve do Britanije, a znanjem pomorske veštine nadmašuju same Gale. Oni su podigli na noge i druge zajednice, ubeđujući ih da ostanu verni slobodi koju su nasledili od svojih predaka, nego da trpe rimsko ropstvo.”

I drugi antički autori pišu o Venetima, a među njima su Pomponije Mela, Plinije i Tacit. Grčki geograf Ptolomej zabeležiće da Veneti žive među Sarmatima duž čitavog Venetskog zaliva, a gotski istoričar Jordan će u svome delu Getika, detaljno opisati Skitiju i Podunavlje i u njima Venete, koji sebe nazivaju Slovenima i Antima.

Podaci antičkih autora našli su se i na geografskoj karti Pojtingera iz 12. veka, gde se Veneti nalaze u predelu Karpata i na severoistoku od ušća Dunava.

Interesantno je da su zemlje lužičkih Srba, koji danas naseljavaju predeo uglavnom u Nemačkoj, pored granice sa Poljskom, antičkim autorima bile poznate kao venetske.

Ovako govore o Venetima antički autori, ali šta kažu novija istraživanja? Pre svega, moderna istorija po ovom pitanju mnogo duguje slovenačkom autoru, akademiku Mateju Boru, koji se bavio tumačenjem venetskih zapisa. Interesantno je da je Matej Bor bio jedan od retkih sunarodnika koji je svojevremeno podržao sistematizaciju Vinčanskog pisma našeg profesora Radivoja Pešića, i koji je u njegovom radu video revolucionarni doprinos paleolingvistici uopšte.

Činjenica je da se na teritorijama savremenih država Italije, Austrije i Nemačke nalazi mnoštvo toponima slovenskog korena. Njih je najiscrpnije dokumentovala knjiga trojice autora Vukčević, iz Amerike, pod nazivom: Rex germanorum, populum Slavorum, koja će se uskoro pojaviti i u našem prevodu. Ovim brojnim nazivima, kao i natpisima na ostacima grnčarije iz venetskog perioda, dakle toponomastikom i semantikom bavio se lingvista i slavista Matej Bor, čitajući ih uz pomoć slovenskih, a ne grčkog i latinskog jezika, kao što je to do sada bio slučaj i jalov posao. Koristeći komparativnu paleolingvističku metodu, Bor je predložio varijantu prevoda koja je bila bliska etrurskom, odnosno rasenskom pismu. U tom smislu, postupak Bora bio je sličan postupku Svetislava Bilbije i Radivoja Pešića, koji su takođe, smatrali da je etrurske tekstove potrebno prevoditi uz pomoć slovenskih jezika. Iz rada Mateja Bora, moglo bi se zaključiti da su se gramatika venetskog jezika, brojni toponimi i stari termini sačuvali u pamćenju o životu Praslovena u Centralnoj Evropi.Od iskona plug i ralo su slovenske reči


Ruski istraživač Pavel Tulajev, u svojoj knjizi Veneti, kaže da je jedna od prvih državnih formacija na teritoriji današnje Slovenije bio Norik. “On se obično pominje u istom redu sa drugim susednim oblastima: Retija, Panonija, Ilirija, koje su ulazile u sastav Rimske imperije kao provincije. One su se nalazile od Apeninskog poluostrva do toka Dunava, obrazujući pogranični pojas između centra Imperije i okolnog sveta “varvara”. U svim rimskim provincijama bila je naturana njihova kultura i latinski jezik je bio zvanični jezik. Istorija tih naroda tumačila se u rimskom duhu – uloga Italika, kao vladajućeg etnosa se preuveličavala – a uloga potčinjenih plemena umanjivala i iskrivljavala. Ovu tradiciju je nasledila istočno-rimska imperija Vizantija, čiji je centar bio Konstantinopolj. Norik, zajedno sa Recijom, Panonijom, Dalmacijom, Mezijom i Dakijom, bili su uključeni u sastav velike oblasti – Ilirije. Ovde se već nije širila kultura Italika, već kultura vizantijskog hrišćanstva. Građani imperije imali su sva prava i obaveze, a oni koji se nisu potčinjavali istočno-rimskim zakonima, smatrani su paganima.

U tako religiozno-ideološkoj retrospektivi, došli su do naših dana pisani podaci o Noriku. Zaista, alpski Sloveni koji su poznati antičkim autorima kao Veneti, bili su podvrgnuti uticajima Kelta, Rimljana, Germana, ali nisu bili potpuno romanizovani, ili germanizovani, kao to zahteva šema zvanične istoriografije. Oni su imali svoju autohtonu civilizaciju, koja se razvijala na sopstvenoj osnovi, u duhu svoga vremena.”

Za istraživanja Veneta od velike su važnosti Etrurci-Raseni u savremenom regionu Italije, a etrurski natpisi mogli bi mnogo toga iz prošlosti da pojasne i povežu. Venetski jezik zvanična nauka danas priznaje za indoevropski, mada ga ostavlja nešto po strani od ove porodice jezika. Venetski tekstovi imaju opšte karakteristike baleobalkanske pismenosti, na šta je obratio pažnju Matej Bor, a kod oba jezika mogu biti zajednički koreni iz vremena Pelazga. Venetske arheološke iskopine imaju karakteristike lužičke kulture a to su sahranjivanje u kovčezima, spiralno prstenje i pletenaste narukvice. U venetskom jeziku se mogu naći elementi slovenskih, baltičkih, germanskih i italskih dijalekata, mada sve ove paralele još uvek zahtevaju pravu naučnu proveru.

Iz artefakata saznajemo da su osnovu ekonomskog života Veneta činili zemljoradnja i stočarstvo. Na situlama iz 5. i 6. veka stare ere mogu se naći prikazi zemljoradnika i domaće stoke, a plug i ralo su reči od iskona slovenske. Veneti su gajili rasne konje i po tome je Norik kod antičkih autora bio na glasu, kao što im je bilo poznato i da su imali dobro naoružanu i jaku vojsku, a predmeti od gvožđa bili su visokog kvaliteta, poznati kao “gvožđe Norika”. U primenjenoj umetnosti na situlama – ritualnim posudama – nalaze se ukrašene figure praćene komentarima, a jedna od najlepših među njima, danas se nalazi u muzeju u Ljubljani. Pored vojnih pohoda, prikazani su i muzičari sa instrumentima, a iz skladišta Norika arheolozi su iskopali bisere, fibule i novac iz epohe pre Rimljana.Veneti su se klanjali Triglavu

Na naličju jednog novčića pronađenog u Noriku, po tvrđenju naučnika Joška Šavlija, predstavljen je bog Belen (Apolon). Bog Belen, bio je po njegovim komentarima bog Sunca, koji odgovara Belobogu, a Matej Bor smatra da su se Veneti klanjali Triglavu i mitskoj Lipi, kao Drvetu Života.

Venetsko društvo bilo je podeljeno na staleže: zemljoradnike, trgovce, vojvode i kneževe. U manjim gradovima (gradec) formiralo se mesno plemstvo. Udruženje seoskih gazdinstava, u okviru jednog seoskog poseda (selišta) nazivalo se “vesju” (vas), a savet sela zvao se “susedstvo” (sosedja). Veće probleme rešavalo je Veće (več, veča), a za manje su imali specijalne izaslanike (poezda, pojezda).

Ivan Tomažič dopunjuje istraživanja o Venetima podacima o Odoakaru, koji je sa ogromnom vojskom prodro na teritoriju Rimske imperije i 476. godine svrgao sa vlasti Romula Avgustula. Bio je upravitelj Norika sve dok ga nije pobedio kralj Gota Teodorik.

(Autor Vesna Pešić, za časopis »Srpsko Ogledalo« br. 84 Izvor:  http://www.pesicisinovi.co.rs/)Swiss*

 • Gost
Odg: Srbi ! Sve su to Saturnova deca
« Odgovor #6 poslato: 12. Januar 2012. 18:20:57 »
Samo zao mi je kad se taj Genetski Natal tumci, ispade kao da nema nikakve nade za poboljsanje! Ja se nesto ne razumem bas u Mundanu Astrologiju al nemoguce je da je toliko tezak Genetski Natal Srbije!

Meni je se dopalo ono sto je Gosn.Stojadinovic (mislim da je on) napisao o Srbiji, polazeci od Žice , Kosovskog Boja itd itd, uporedjivao je kroz istoriju i uklapao u natal...Natal Prve Srpske Drzave (nikola stojadinovic)

"Prva Srpska država stvorena je 04.01.1217.godine u 12.55 h u manastiru Žiča kada je Stevan Prvovenčani krunisan za kralja. Tačno vreme za ovaj horoskop pronašao je naš veliki astrolog Nikola Stojanović, čija je specijalnost pronalaženje tačnog vremena rođenja i događaja. Analizirajući ovaj horoskop možemo videti sve što će se kroz istoriju Srbiji dešavati.
U trenutku Kosovske bitke, Pluton, planeta smrti i uništenja, prolazila je preko ascendenta Srbije koji se nalazi na 25.stepenu Bika gde se trenitno nalazi zvezda Algol, odgovorna za najgora moguća stradanja. Ova zlokobna zvezda prolazi preko ascendenta Srbije već viće od 400 godina, što je dovelo do mnogih brutalnih događaja. Pogotovo je vezana za odsecanje glave. Iz tog razloga na Kosovu su poginuli najvredniji ljudi koje je Srbija tada imala, a Caru Lazaru je odsečena glava. Tada se ova zvezda nalazila vrlo blizu ascendenta pa je donela velika stradanja Srba. Sve ovo, kao i ratovi koji su se kasnije dešavali, bombardovanja, ujedinjenja i raspada Jugoslavije, vidi se iz horoskopa Prve Srpske Države. Ako bi pogledali šta se dešava sa Mesecom u horoskopu, videćemo da se nalazi u naj gorem mogućem znaku u Škorpiji. To znači da će narod kroz vekove stradati i ratovati, jer Mesec je narod, a Škorpija predstavlja ratove i stradanja i smrt. Da je neko birao gori datum za osnivanje jedne države, mislim da ga nebi našao. Da je samo dva dana kasnije država osnovana, situacija bi bila daleko bolja."


Pa Komentar o Stojadinovicevom vidjenju Natala...

Horoskop prve srpske države koji zastupa gospodin Nikola Stojanović jeste interesantan ali nije zasnovan na istorijskim podacima. Naime, ako krenete da čačkate po datumima važnih dogadjaja iz srednjovekovne istorije Srbije ostaćete kratkih rukava. Kako se na nekim mestima pominje da je krunisanje moglo biti 1217 godine pomenuti astrolog je tražio horoskop koji bi mogao da liči na neke kasnije. Kako je Algol planeta koja je obeležila neke dramatične dogadjaje u istoriji Srbije gospodin Stojanović je ascendent za taj dogadjaj postavio baš u blizini Algola. Medjutim, kako se zaista ne zna ni tačna godina kad se taj dogadjaj mogao odigrati, ozbiljnije bi bilo da se uhvatimo za dogadjaje koji su isto toliko bitni a za koje je lakše pronaći datum. Naša crkva slavi dan proglašenja autokefalnosti SPC 14 septembra a kao godina pominje se 1219. Kako sam čula da se na ulazu u Manastir Žiča na spomen ploči nalazi datum 15 septembar, pozvala sam manastir i zamolila jednu monahinju da to proveri. Ona mi je potvrdno odgovorila i ja sam za taj datum napravila čart. Uzela sam za vreme 8 h jer su se tada liturgije održavale oko tog vremena. Ono što je meni zapalo za oko je pozicija Meseca na istom stepenu kao i u horoskopu berlinske Srbije, zatim pozicija Venere koja je mogući vladar ascendenta tog dogadjaja je egzaktno na JMČ u hor. berlinske Srbije. Mars iz prvog u egzaktnom kvadratu sa Saturnom iz drugog. Saturn iz prvog u kvadratu(orbis 1 st) sa čvorovima iz drugog...
A kako se pominje i drugo krunisanje Stevana Prvovenčanog na Spasovdan 1220 ili 1221 god. ovde bi mogao lakše da se odredi validan čart za taj dogadjaj.Volela bih da se uključe svi koji vole mundanu astrologiju i ovu državu. Mislim da su ova dva dogadjaja jako bitna za nastanak prave srpske državnosti i da bi mogli da se pozabavimo njima. Šta drugi misle?


(preneo sa AFB )

Da me ne shvatitie pogresno ali Srbi se moraju vratiti Veri jer u njoj je spas, Blazi oblik Diktature takodjer...kad je diktat bio u Srbiji tad je i imala...ovako je sve samo rasulo...


Van mreže Vladarka*

 • Numerolog
 • *Drugar iz komšiluka *
 • ****
 • Poruke: 1269
 • Reputaciona snaga: 1621
 • Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!
 • Pol: Žena
 • duboko plavo more....
Odg: Srbi ! Sve su to Saturnova deca
« Odgovor #5 poslato: 12. Januar 2012. 17:39:08 »
Vlad, ja ipak mislim da je prvi genetski horoskop Srbije jako bitan po nas, jer tu leze sva objasnjenja o Srbiji i zasto i zbog cega je...lepo objasnjava kako treba i sta treba!
Ja samo kazem, da nije bilo komunizma, bilo bi drugacije, imali bi i Astrologe, ma imali bi ljude koji pomno prate zbivanja a i Kralja koji bi tresnuo kad treba....Srbija mora da ima Krunu, jer Saturn vlada njom.

A pluton u Jarcu, ja mislim da je on jos vise vezao Kosovo za Srbiju ulaskom njega u njeno prirodno polje :)

duso znam da je bitan, zato kukam

Swiss*

 • Gost
Odg: Srbi ! Sve su to Saturnova deca
« Odgovor #4 poslato: 12. Januar 2012. 17:26:29 »
Vlad, ja ipak mislim da je prvi genetski horoskop Srbije jako bitan po nas, jer tu leze sva objasnjenja o Srbiji i zasto i zbog cega je...lepo objasnjava kako treba i sta treba!
Ja samo kazem, da nije bilo komunizma, bilo bi drugacije, imali bi i Astrologe, ma imali bi ljude koji pomno prate zbivanja a i Kralja koji bi tresnuo kad treba....Srbija mora da ima Krunu, jer Saturn vlada njom.

A pluton u Jarcu, ja mislim da je on jos vise vezao Kosovo za Srbiju ulaskom njega u njeno prirodno polje :)

Van mreže Vladarka*

 • Numerolog
 • *Drugar iz komšiluka *
 • ****
 • Poruke: 1269
 • Reputaciona snaga: 1621
 • Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!Vladarka is awe-inspiring!
 • Pol: Žena
 • duboko plavo more....
Odg: Srbi ! Sve su to Saturnova deca
« Odgovor #3 poslato: 12. Januar 2012. 16:44:57 »
oba posta su nam svom mestu kod jadranke mi se dopala detaljna analiza
a onagawa - nek ostane sev. granica malko dalje :) kao sto je i sad...

elem ljudi, stalno postavljam jedno te isto pitanje..kada ce nam biti bolje?
da li bas moramo da sacekamo da PL izadje iz jarca.
sta je sa tolikim ljudima i njihovim zeljama sputanim od strane ekonomske nemoci?
dokle vise nesposobni da vode - SO u jarcu na 22, jel zbog toga?
da li je taj genetski prvi horoskop iz 13.veka ostavio trajni pecat, i uvek se zbog njega docekamo na nos?
ne volim da krivim druge za svoje propuste, ali stvarno je uslove zivota sada jako tesko prevazici

Swiss*

 • Gost
Odg: Srbi ! Sve su to Saturnova deca
« Odgovor #2 poslato: 12. Januar 2012. 15:02:23 »
Fin tekst JadrankaR, al naslov me je ganuo kad sam procitao "Srbi, sve su to Saturnova Deca" pa me je ponukalo da napisem onako koju, onako a da ne zvuci nacionalisticki....u stvari, i nema sta da zvuci nacionalisticki kad moja zemlja Srbija postoji, nema ko sta da gleda poprecke jer koncano ona postoji danas kao Samostaln, Saturn je bitku dobio.

Posmatrajuci kroz citanje o Srbiji od 1217, od njenog postojanja pa do danas primeti se Saturn i te kako kod nas, u nasem narodu, podneblju, nacinu zivota itd, ma svugde se Saturn primeti a opet kad pogledas, koplja su se lomila i slomila o nas, velesile su nestajale bas zbog nje, nestajale osvajacke drzave i smanjivale se kad se na karti vidi...na primer Madjarska i veciti ratovi izmedju nasih knezova sa njima pa kasnije Turska, a onda Austrougarska, pa nemacko carstvo pod Hitlerom, al nebih da ovo zvuci da velicam nesto moju Napacenu Srbiju kroz vekove koja je bitke vojevala za svoj opstanak, koja je svakih 100 godina imala Ratove Braneci Svoje, nego zelim da onako napisem da nikad ona nestati nece, jer Saturn je najgori kad se u cosak satera, tad izliva se njegova snaga neverovatna prema svima onima koji pokusaju da je smanje, tad postaje kamen o koji se svi spoticu jer Pravda je Pravda.

Srbija, moja zemlja Srbija, (uza, matica) oivicena sa Severa vodenom granicom Savom i Dunavom a na Zapadu Drinom a sa Juga Sarplaninom i JugoZapad Prokletijamai a Istok Starom Planinom.....to je njena prirodna granica sa ostalima, Granica za koju je se Vekovima borila i uspela jer Saturn ma koliko bio zao u Astrologiji je i ne unistiv, on je onaj koji cuva, daje ponos, hrabrost, opstanak i u najgprim uslovima, on je onaj koji nagraditi da al i oduzeti ume kad se skrene sa Gospodnjeg Puta a mi smo to vec, odatle mislim da i ne cudi sto imamo propast u drzavi jer Saturn ceka da se vratimo na pravi put, da se vratimo izgubljenom blagu koje smo put Komunizma izgubili a to je Bog, Crkva, Dzamija, Sinagoga da se vratimo nacelu "kako na nebu tako na zemlji", da se vratimo Veri, da se vratimo vrednosti zivota, da se vratimo onom sto je u svetim knjigama zapisano, da se vratimo nasim Bogomoljama kojih imamo, ako ce mo porediti se sa drugim drzavama, na stotine, pa i hiljade, ako cemo se porediti sa ostatkom Sveta, nasa Srbija je i Manastirska Srbija jer nema mesta a da u blizini nema Manastir posvecen Bogu i Svecima, nema Sela i Grada a da nema Bogomolju koja je starija od bilo cega izvan njenih Granica, a nije li to opet Saturn? Pogledaj te, jeste danas rasulo, jeste danas beznadje i bezverje al svejedno, ima ona nasa Srpska Parola , nije bas lepa za procitati jer pocinje sa "nedaj Boze" da se Srbi sloze, a sta bi falio reci, "Daj Boze da se Srbi sloze"...valjda ce to neko da primeti pa da pusti da se siri medj nasim narodom, tu recenicu "Daj Boze da se Srbi sloze", a valjda kad zadje tako nesto u nase umove i pusti koren ce da bude i bolje!
Jos bi dodao, ako Saturn vlada Srbijom i njenim podnebljem, znaci li to da "Kruna" dok ne dodje na vlast mira u drzavi biti nece, jer Saturn, na Grcki "Kronos" mora da ima Krunu da bi se znalo ko kosi a ko vodu nosi....da bi se znalo da imamo nekog koji vlada dok se ispod njega trve i glozu ko psi, da ima neko da Cepterom lupi i kaze, sad je dosta, raspustam i sastavljam novu vlast dok ne dodje ona po volji naroda, jer Saturn je i volja i uspeh i diktat.


Paznja!

Eto, molio bih da ne shvatite ovo moje pisano sad da je uprto protov nekoga i necega, al ja Volim moju Srbiju i sav narod i narodnosti koji u njoj zive, nikad nisam delio ljude po veri, boji, skolonostima, uverenjima itd jer prvo sto u coveka zapazim pri susretu je Pogled, on mi kaze dosta toga....zato procitajte ovo i shvatite kao moje izlaganje, moj pogled jer Srbiju u srcu nosim, iako sam vec 30 godina izvan nje, volim je jer sutra, ma sta da se dogodi, sutra ja nemam gde nego u Srbiju, nemam kud nego kuci mojoj, maci Srbiji!

A sad ako cu krenuti od mene, u mom natalu se vidi gde mi je kuca, moje 4 polje je u Jarcu a Saturn u 9 polju...mozda i to znaci nesto sto volim svoju Postojbinu i ne zaboravljam odakle sam i Ko sam, volim to sto jesam i nikad nisam to isticao gordo al nikad nisam se stidio Srpstva i Porekla.

Drugari moji koji u njoj zivite volite je, jer koliko volite svoje toliko cete i tudje respektovati, i znaj te, sve je van lepse al najlepse tamo gde se tvojim jezikom prica....to sam makar naucio od Svajcaraca po dobijanju Pasosa, kad sam polagao ispite i kad sam imao temu da obradim, Drzava iz koje poticete........kasnije kad sam dobio zeleno svetlo da dobijem Pasos ,rekose mi, nebi vam ga dali da ste pljuvali po svom, nebi vam dali daste svoju postojbinu politicki omalovazili, jer kako vi volite svoje i uvazavate tako ce te i nase sutra moci da respektujete! (a ja sam na polaganju sa srcem pisao o Srbiji, hteo sam da cuju lepo nesto jer tad je ona bila u najgoroj politickoj situaciji, opljuvana i omalovazena)
Posle urucenja Pasosa osetio sam se kao da sam svoj na svome, ne zbog pasosa, nego, respekt njihov prema meni, respekt da nisam odbacen iako sam gradjanin drugog reda i dalje, a i to cu ostati do groba...Van mreže jadrankar*

 • * Podstanar na Forumu *
 • ****
 • Poruke: 3236
 • Reputaciona snaga: 2820
 • jadrankar is awe-inspiring!jadrankar is awe-inspiring!jadrankar is awe-inspiring!jadrankar is awe-inspiring!jadrankar is awe-inspiring!jadrankar is awe-inspiring!jadrankar is awe-inspiring!jadrankar is awe-inspiring!jadrankar is awe-inspiring!jadrankar is awe-inspiring!jadrankar is awe-inspiring!jadrankar is awe-inspiring!
 • Pol: Žena
  • Astro Vulkan
Srbi ! Sve su to Saturnova deca
« Odgovor #1 poslato: 24. Oktobar 2011. 10:31:19 »
SRBI, sve su to Saturnova Deca.

(jadrankar taj 17/12/2010, 10:32)

Kada posmatramo Srbiju, uvek gledamo šta se dešava sa znakom Jarca i planetom Saturn, koji su predstavnici naše zemlje U Astroloskoj simbolici  planetu Saturn mozemo smatrati Ocem svoje zemlje. Onda se cesto zapitam ,,Kakav je to otac koji je svoju decu rasuo svud po belom svetu  da se sama snalaze i da bisere svog znanja poklanjaju drugome,, Cime nas je to okarakterisao Saturn kao vladar nase zemlje? Svuda u svetu predstavio nas je  kao najgori narod. Uvek omalovazavani, ugnjetavani, bez prava glasa. Ako zavirimo u nasu istoriju mozemo videti kroz sta je sve ovaj narod prosao. Bili smo pod vladavinom Turaka, izgurali I i II Svetski rat. Usadio nam je ratnicku tradiciju koja je jedna od najduzih koju imamo.

Dozvolili smo mu da nam do te mere zamraci svest da smo zaratili medju sobom. Zaboravili smo da smo se svi u istoj kolevci ljuljali, pa gde ste jos u svetu videli da narod ratuje protiv svog naroda, da brat na brata ruku dize. Usadio je zavist medju svojim narodom Kao najveci lesinari otimali se oko parceta nase majke zemlje. Pomerali granice kako je kome odgovaralo. Od jednom je svima postalo tesno pa su hteli vise.
Raspala se jedna drzava, nasa porodica pa i ne cudi me jer Saturn je taj koji voli sve da usitni. Iz godine u god brojno smo sve manji jer Problem je u natalitetu. A kako jedna drzava kao majka moze biti plodna ako njome vlada Saturn bas zato sto je Jalovo sve cega se Saturn dotakne. 

Pitala sam se, a gde bas Srbiji tako lepoj prirodno bogatoj zamlji da zapadne tako los Vladar jer Svi potezi dosadasnjih vladara bili su jako losi a tako vodjeni njegovom rukom mi smo ti koji su slepo izvrsavali njegova naredjenja. Mnoge ljude sa sela ambicija je dovela u grad. Mnogi su stavili katance na svoje kuce, ostavili plodno zemljiste i krenuli ka svetlima Velegrada. Sada su nam sva ta zemljista neobradjena, nema u njima zivota, nema seme ko da baci   da bi dalo plod koji ce narod pojesti da ne bude gladan. Prethodni tranzit Plutona kroz znak Jarca, koliko god sad smesno nama zvucala, ta kardinalna promena koju je Pluton doneo u Jarcu nasem narodu je bio spas, to je bio u krompir (podzemni plod Pluton) koji je doneo Dositej Obradovic i to je bio siguran spas narodu od umiranja od gladi. Sve je to nas narod zapostavio...

Davno je neko od proroka rekao (tarabici) da ce Srba biti tek toliko da ce moci da stanu pod jednu sljivu. I sve smo blizi tom prorocanstvu....Ali ambicija, istrajnost je sve sto jos uvek postoji u ovom narodu. Zilav je to narod koji Stremi ka svojim ciljevima, sposoban da se popne i do najviseg vrha planine ako treba. Istrajan ka svom putu koji se ne boji zime ni gladi, ali ocigledno da nije svestan opasnosti i ponora koji je iza njega dok pokusava da se popne na najvisi vrh. Tezak je taj put do cilja, tezak.

Saturn ti da jedan korak napred a vrati te dva nazad i gde je tu logika? Gde je tu logika kad Uz ovog naseg Saturna smo mnogo zatupeli kao narod. Kako moze doci do preporoda a da pritom prstom ne mrdas. Sve je to odlika Saturna. Dozvolili smo da se u nasu zemlju naseli koje kakav narod i da svi rovare, cerupaju i budu nas autoritet. Na vlast smo stavljali komsije koji su nam nudili lazna obecanja a mi slepo verovali i dokle smo stigli? A izgleda stigli smo da dodirnemo Dno dna jer Narod je ogoljen do gole koze, jer Mnogi se boje da pogledaju istini u oci, mnogi od nas jos uvek jasno ne sagledavaju celu situaciju jer Svesni su svi da ce do promene doci Ali kakve? O  tome niko i ne razmislja! A ne razmislja da ,,Samo onaj covek i onaj narod, koji, brinuci se o svojoj sudbini, istovremeno brinu o svim ljudima odnosno narodima, imaju razloga za postojanje,, jos na sve to i Tranzitni Pluton i Kako i na koji nacin cemo osetiti ovaj tranzit kroz Nasu Zemlju videcemo, jer Pluton ce u znaku Jarca boraviti do 2024 godine pa tim boravkom u Jarcu i  medju Nasim narodom.

Da li ce nam ovaj tranzit Plutona kroz znak Jarca doneti mozda prosvetljenje? Jer Jarac je simbol   prociscenja a Pluton smrti i preporoda i radjanja a to znaci da Pluton mora da donese smrt starog da bi se iz pepela rodilo novo doba koje tek treba da zakoraci u znak Vodolije. Ovo je vreme kada ce Srbi znati dokle su stigli, koliki je taj njihov dug i kako ce ga vracati jer Pluton je taj koji ce ispostaviti nam racun uz reci "Takav nam je Saldo".

Znamo da je Pluton vladar podzemlja isvih tajni. Znamo da Pluton u Jarcu ce na videlo izneti mnoge tajne (Pluton) vlast pa Na objektivnom nivou Saturn je i odlaganje, deponija, pa sve sto je drugim zemljama visak  zna se kod koga ce. Taj visak moze biti i radio aktivni materijal koji negde mora da se deponuje. Sokantno ce sve to biti za ovaj narod ali ko narod pita!? Mnogo prljavog vesa bice izneseno na videlo i Sve istine koje Pluton iznese bice skandalozne! Evo jedna od istina koja je iznesena juce u javnost i objavljena kao skandalozna i kao takva obisla citav svet, je ta da je uhapsen Hasim Taci? Rusija je ozbiljno zabrinuta u vezi sa informacijama da današnje rukovodstvo Kosova može da bude umešano u zločine protiv čovečnosti. Tako je šef MIP RF Sergej Lavrov komentarisao referat Saveta Evrope u kojem se trvdi da je kosovski premijer Hašim Tači učestvovao u švercu oružja, droge i ljudskih organa.

Kad smo vec kod Kosova ne znam samo koga zavaravaju nase vlasti da nije potpisan sporazum o odvajanju Kosova od Srbije?! Koga zavaravaju kad ta istina mora biti objavljena kad tad a i Religija? Kad religija jednog naroda slabi onda je prirodno da u narodu oslabi osecanje za sopstvenu proslost, za izvorista vrednosti, za svetinje bez kojih jedan narod prestaje da bude narod jer Otudjenjem od religije znaci i otudjili smo se od sopstvenog bica i identiteta. Zato Kosovo, sve sto se na njemu nalazi, crkve i manastiri, to je srpsko ognjiste! Zalosno je jer smo imali dovoljno vremena da shvatimo tu poruku na koju nam je ukazivao Jupiter svojim ulaskom u znak Riba od Januara do juna ove godine kada je kasnije usao u znak Ovna.

Jupiterov Ulazak u znak Ovna, kao da je se uplasio od svega sto je video pa se vratio u svoje sediste da osmisli kako najbolje da zastiti narod jer Nemoguce je da svima bude andjeo cuvar na ramenu a da nasem narodu bude omane.

Poznato je da Ovnom vlada planeta Mars koji opet vlada i naoruzanjem. Sve to mozda zvuci neverovatno ali  Uran je buntovnik a Mars je ratnik koji samo izvrsava Saturnova naredjenja. Pluton je taj koji krije tajnu o naoruzanju pace nam Servirace tu tajnu na videlo, pa cemo i tu biti u cudu o kakvom je naoruzanju rec a rec je izgleda o naoruzanju novijeg datuma ali o kakvom naoruzanju.....pricekajmo da Pluton progovori u vreme kada Uran bude usao u znak Ovna u Martu iduce god.

Uran u Ovnu ce boraviti narednih 7 god. i u to vreme mozemo ocekivati svasta. U psiholoskoj astrologiji je Uran simbol za bunt, iznenadne promene, reforme, propast starog i radjanje novog, za sve neobicno, neocekivano i nekonvencionalno, genijalnost, humanost, vidovitost ispred svog vremena s obzirom da je u opoziciji sa Saturnom Uranova svrha ce biti da srusi staro da bi doneo i pipremio teren za nesto novo pa tako Revolucionarno raspolozenje mozemo ocekivati i u Engleskoj, Danskoj, Nemackoj pa cak drugim drzavama koje su pod vladarstvom Ovna.

I dok drugi razmisljaju o naoruzanju nasa vlada je donela odluku o ukidanju vojnog roka od 2011. Oduzeti narodu vojnu obuku znaci isto kao kad bokseru vezete ruke i pustite ga u Ring da boksuje ali Sve je to planski smisljeno vec. Pa Zasto hraniti toliku vojsku kad je lakse pretvoriti ih u glinene golubove. Tuzna li ti je sudbina mog naroda.

U ovu 2010 godinu usli smo pomracenjem Meseca koji je u stvari doneo pomracenje svesti naroda. Tokom godine ulazili smo u sve dublju psiholosku krizu. Nastupali su problemi sa otkazima,  kreditima, nekretninama. Narod (Mesec) je i dalje uplasen za svoju egzistenciju jer u svom strahu svi jos cute jer Ne znaju kakva im je sudbina i neizvesnost.

I sta jos mozemo ocekivati od Plutona?

Od Plutona mozemo dodatno ocekivati Razne bolesti, izopacenosti, za sad je na  4 stepenu koji je analogan  Znaku Raka i Mesecu a Gde je Rak tu je i promena pa nam je na tom stepenu doneo silne poplave. Bio je aktuelan i zemljotres u Kraljevu za koji seizmolozi tvrde da nece biti novih potresa ali ovo je samo pocetak onoga sta Pluton sprema jer Svaki sledeci udar mogao bi biti jaci, sa vecim razmerama. Zaboravili smo na ugasene vulkane u Srbiji pa Profesor dr Pavle Premović, šef katedre za geohemiju, kosmohemiju i biohemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu a javnosti je već poznat kao čovek koji voli da „čačka po graničnim područjima nauke“, on je Sa grupom italijanskih kolega uključen u proučavanje pepela nastalog iz najnovijih erupcija italijanske Etne, jednog od najpoznatijih živih vulkana u Evropi....pa tako u poslednje vreme dr Premović se sa asistentom Nenadom Krstićem penje na vrhove ugašenih vulkana po Srbiji! A Da li se vrse neka tajna istrazivanja za koja nas narod ne zna? Otkrice nam Pluton! Sve sto je materijalno do nekle tajno on rusi. Mnoga materijalna bogatstva bice unistena. Da ll nam je potreban zemljotres da razbudi nasu svest?
Pitam se, U kakvom li mi carstvu spavamo kad se jos uvek ne budi nasa svest.

I koliko god sad morbidno zvucala ova moja recenica koju cu napisati ali Neminovno je da ce se mnogi od nas susretati sa smrcu. Otkrice Pluton mnoge tajne grobove ljudi koji su stradali u Bosni tokom poslednjeg Gradjanskog Rata a usput i na Kosovu i Pre nego sto je Merkur krenuo retro hodom 5 Decembra imali smo studente na ulicama. Uvek kada su neka previranja u zemlji, kada su studenti na ulicama ne sluti na dobro. Setite se desavanja u Sloveniji koliko je studenata tada poginulo?
Retro hod merkura samo ce im pomoci da savladaju gradivo, utvrde ideje zbog kojih su i izasli na ulice. I sta mozemo ocekivati u 2011 od Plutona kad U seta polovinom Januara u znaku Jarca a tamo ce se naci Sunce, Mars, Merkur? A Pluton kad dodje na 5 stepenu Sunca? Da li  to moze da znaci da je u pitanju rec o pojavljivanju nekog vodje koji ce raditi po direktivi drugih ili je u pitanju mozda neki atentat na javnu i uticajnu licnost? Sta mislita?!

Ako vam se ne svidja ovo moje izlaganje vi zboravite na njega. Mozda me je samo uhvatila sila Plutona pa onda tako I razmisljam.

I jos samo da dodam. Ovim tekstom ne propagiram nista lose. Ovo je samo astroloska slika mog naroda i nacin na koji ga ja vidim kroz simboliku planeta. Ja sam samo neko ko voli svoju zemlju i svoj narod i zeli mu sve najlepse.
:lucky: http://tinypic.com/view.php?pic=vo215z&s=9#.VmA65V4so-g[/url]

Astroloske konsultacije u poslovnom prostoru Astro vulkan u Borci Zakazivanje na 060-3320-559 :lucky: 

Sajt: http://strelac662010.wix.com/astro-vulkan
Blog: http://astro-vulkan.bloginternet.net
Blog: http://astro-vulkan.blogspot.com/